Full-service vertaalbureau sinds 1969

Privacybeleid van Alltrans

Privacyverklaring voor klanten van Alltrans

De gegevens die (potentiële) klanten aan Alltrans verstrekken in het kader van vertaalaanvragen, worden steeds met de gepaste vertrouwelijkheid behandeld en worden enkel doorgegeven aan derden indien nodig om in te gaan op het verzoek van de klant. Deze gegevens zullen niet langer worden bewaard dan nodig voor de afhandeling van het verzoek, voor contact met de klant voor administratieve formaliteiten en voor eventuele toekomstige vertaalaanvragen. De klant heeft te allen tijde het recht om deze gegevens te laten aanpassen of verwijderen.

Privacyverklaring voor bezoekers van alltrans.be

Deze privacyverklaring geldt voor iedereen die de website www.alltrans.be bezoekt.

1. Beheer
De website www.alltrans.be staat onder beheer van WieTranslate bvba. De contactgegevens zijn te vinden op deze website. Alltrans is de handelsnaam van WieTranslate bvba.

2. Gegevens van bezoekers
2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.alltrans.be worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b Alltrans zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. Alltrans kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:
2c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
2d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Alltrans denkt dat het kan bijdragen tot efficiënter websitegebruik voor de bezoeker.

3. Cookies
3a Alltrans maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan alltrans.be de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze privacyverklaring terecht bij Alltrans. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze privacyverklaring.

5. Disclaimer
Alltrans is gerechtigd de inhoud van deze privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.