Full-service vertaalbureau sinds 1969

Veelgestelde vragen

Wat zijn de tarieven van Alltrans?
Voor een vertaling of tolkwerk valt geen standaardtarief of gemiddelde prijs op te geven.

De prijs van een vertaling wordt immers berekend op basis van de hoeveelheid tekst, d.w.z. het aantal regels (1 regel = 60 aanslagen in Word, inclusief spaties), en de moeilijkheidsgraad of techniciteit van de tekst, de bron- en doeltaal. Verder is een vertaling duurder als ze beëdigd of gelegaliseerd moet zijn.

Tolkwerk wordt in principe betaald per volledige dag. De tarieven hangen ook hier weer af van de bron- en doelta(a)l(en) en het onderwerp. Indien ook apparatuur geleverd moet worden (cabines, microfoons voor sprekers en/of tolken, draadloze hoofdtelefoons voor het publiek), ziin hier uiteraard extra kosten aan verbonden. Verder is het gebruikelijk de tolk te vergoeden voor eventuele transport-, hotel- en restaurantkosten. U mag erop rekenen dat Alltrans u eerlijk zal adviseren over de best mogelijke organisatie van een tolkopdracht.

Als u een prijsopgave wenst voor een vertaling of tolkopdracht, dan kunt u ons steeds contacteren.
Hoeveel kost een vertaling gemiddeld?
Voor een vertaling valt geen standaardtarief of gemiddelde prijs op te geven. De prijs wordt immers berekend op basis van de hoeveelheid tekst, d.w.z. het aantal regels (1 regel = 60 aanslagen in Word, inclusief spaties), en de moeilijkheidsgraad of techniciteit van de tekst, de bron- en doeltaal. Verder is een vertaling duurder als ze beëdigd of gelegaliseerd moet zijn.

Als u een prijsopgave wenst voor een vertaling, dan kunt u ons steeds contacteren.
Hoeveel kost een tolk gemiddeld?
Tolkwerk wordt in principe betaald per volledige dag. De tarieven hangen af van de bron- en doelta(a)l(en) en het onderwerp. Indien ook apparatuur geleverd moet worden (cabines, microfoons voor sprekers en/of tolken, draadloze hoofdtelefoons voor het publiek), ziin hier uiteraard extra kosten aan verbonden. Verder is het gebruikelijk de tolk te vergoeden voor eventuele transport-, hotel- en restaurantkosten. U mag erop rekenen dat Alltrans u eerlijk zal adviseren over de organisatie van een tolkopdracht.

Indien u een prijsopgave wenst voor een tolkopdracht, dan kunt u ons steeds contacteren.
Wat is een redelijke termijn voor een vertaling?
De redelijke termijn is de termijn die in overleg met de vertaler wordt afgesproken. De meeste, maar niet alle door de klant gestelde deadlines zijn haalbaar: een vertaling van 4 bladzijden kan theoretisch aangeleverd worden na 1 werkdag, behalve in geval van verschillende andere deadlines rond hetzelfde moment. Alltrans engageert zich er in elk geval toe om voor u de best mogelijke oplossing te zoeken.
Wat is het verschil tussen vertalen en tolken?
Een tolk vertaalt mondeling, een vertaler werkt enkel schriftelijk.

Er bestaan verschillende soorten tolkwerk
  • simultaan tolken: de tolk luistert via een hoofdtelefoon naar de spreker en vertaalt bijna onmiddellijk wat hij hoort, terwijl hij in een microfoon spreekt. Meestal werkt de tolk in een geluidsdichte cabine. Toehoorders die de taal van de spreker niet machtig zijn, kunnen via een hoofdtelefoon de tolk horen en zo toch de boodschap van de spreker begrijpen. Dit is de meest voorkomende vorm van tolken.
  • fluistertolken: is een vorm van simultaantolken. Wordt vooral gebruikt als slechts één of twee personen vertaling nodig hebben. De tolk neemt dan plaats naast de persoon voor wie hij moet vertalen en 'fluistert' zijn vertaling in het oor van zijn toehoorder.
  • consecutief tolken: de tolk bevindt zich in de buurt van de spreker en neemt notities van diens boodschap. Na een aantal minuten krijgt de tolk het woord en vertaalt hij deze boodschap, waarna opnieuw de spreker aan de beurt is.
  • verbindingstolken ('liaison'): is eigenlijk consecutief tolken, maar dan zonder dat de tolk notities neemt. Hij vertaalt korte interventies van twee gesprekspartners die elk een andere taal spreken. Deze vorm van tolken wordt vooral gebruikt in de sociale context (bv. een migrant die de taal van zijn gastland nog niet kent, kan een beroep doen op een sociaal tolk om voor hem te vertalen in het gemeentehuis, ziekenhuis, ...).
Wat is een beëdigde vertaling en wanneer moet een vertaling beëdigd zijn?
Een beëdigde vertaling is een vertaling die ondertekend werd door een vertaler die voor een rechtbank de eed afgelegd heeft. Hierbij zweert de vertaler al zijn vertalingen naar best vermogen uit te voeren. Om beëdigd te worden, moet een vertaler kunnen bewijzen dat hij over voldoende kennis beschikt van de talen waarvoor hij beëdigd wil worden.

Beëdigde vertalingen worden meestal gevraagd door beoefenaars van vrije beroepen, in het kader van gerechtelijke procedures, of om voorgelegd te worden aan overheidsinstanties (administratieve procedures). Om te weten of een vertaling beëdigd moet worden, kunt u zich het best richten tot de persoon of dienst die de vertaling vraagt.
Wat is een gelegaliseerde vertaling en wanneer moet een vertaling gelegaliseerd zijn?
Een gelegaliseerde vertaling is een beëdigde vertaling die afgestempeld is door de rechtbank waar de vertaler zijn eed heeft afgelegd. De rechtbank geeft zo nogmaals een officiële bevestiging dat de vertaler beëdigd is.
Gelegaliseerde vertalingen worden meestal gevraagd door beoefenaars van vrije beroepen, in het kader van gerechtelijke procedures of of om voorgelegd te worden aan overheidsinstanties (administratieve procedures).
Administratieve documenten die voor het buitenland bestemd zijn, moeten meestal ook gelegaliseerd worden. In veel gevallen moeten deze documenten niet alleen door de rechtbank afgestempeld worden, maar ook door de FOD Justitie en door de FOD Buitenlandse Zaken. Deze laatste legalisatie heet voor sommige landen 'apostille', en is bijvoorbeeld vereist wanneer een Europees rijbewijs erkend moet worden in de Verenigde Staten. Eventueel is nadien nog een legalisatie nodig bij de ambassade van het land waar de documenten gebruikt moeten worden. Om te weten of een vertaling gelegaliseerd moet worden, en door welke instanties, richt u zich het best tot de persoon of dienst die de vertaling vraagt.
Wat is een tussenvertaling en waarom is die soms nodig?
Het is niet altijd mogelijk om een vertaler te vinden voor een bepaalde talencombinatie. In België zal het bijvoorbeeld niet evident zijn om een vertaler te vinden die uit het Pools naar het Portugees werkt. In dat geval kan een tussenvertaling soelaas bieden: een vertaler die uit het Pools naar het Nederlands vertaalt, is iets makkelijker te vinden. Zijn Nederlandse vertaling wordt dan door een andere vertaler met Nederlands en Portugees omgezet naar het Portugees.

Als een vertaling bovendien gelegaliseerd moet worden, eist de rechtbank dat de bron- of de doeltaal van de vertaling steeds de taal van haar rechtsgebied is. Vertalers die bij een Nederlandstalige rechtbank beëdigd zijn, mogen dus enkel te legaliseren vertalingen afleveren uit of naar het Nederlands. Een tussenvertaling is dan de enige oplossing.